prawo

Co to jest kodeks pracy?

Od momentu podpisania umowy o pracę, zarówno pracownik, jak i pracodawca zobowiązani są działać w zgodzie z zasadami wynikającymi z Kodeksu pracy. Kodeks pracy, jako jeden z ważniejszych aktów prawnych w naszym kraju, stale jest modyfikowany, aby dostosować zawarte w nim przepisy do standardów dzisiejszych czasów. Czym tak naprawdę jest i jak wygląda jego budowa?

Kodeks pracy jest ustawą, która reguluje prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Zawiera ona szczegółowe przepisy dotyczące, między innymi, umów o pracę, czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń, ochrony w czasie pracy, czy też rozwiązywania konfliktów pracowniczych. Przepisy zawarte w Kodeksie pracy mają na celu ochronę praw pracowników oraz zapewnienie im sprawiedliwego i równego traktowania w firmie, przedsiębiorstwie lub zakładzie, w którym pracują. W Kodeksie uwzględnione są także wymogi dotyczące odpowiednich warunków, które powinny panować na stanowisku: powinny być bezpieczne i higieniczne. Kodeks pracy jest obowiązkowy dla wszystkich pracodawców i pracowników w Polsce.

Jak zbudowany jest kodeks pracy?

Kodeks pracy podzielony jest na piętnaście działów, a każdy z nich zajmuje się szczegółowym omówieniem danej kwestii dotyczącej zatrudnienia. Przykładowo, dział I to swego rodzaju wstęp do całego dokumentu, gdyż znajdziemy w nim definicje dotyczące pracownika i pracodawcy, jak również spis praw przysługujących osobie zatrudnionej w kwestii dyskryminacji, a także informację, kto sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy. Z kolei, jeśli chcemy dowiedzieć się wszystkiego na temat wynagrodzenia za pracę, na przykład ile pieniędzy nam przysługuje w przypadku pobytu szpitalu, powinniśmy zajrzeć do działu III.

Warto, przynajmniej na poziomie podstawowym, znać przepisy zawarte w Kodeksie pracy, ponieważ są one zobowiązujące dla każdej osoby, która podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ich znajomość umożliwia skuteczne bronienie swoich praw w sytuacji, gdy jest to konieczne – na przykład, gdy pracodawca jest nieuczciwy i działa na niekorzyść pracownika.

Sprawdź inne artykuły:

Podobne wpisy